I receptionen säljer vi beroende på tillgång och säsong en del lokalproducerade varor från vårt jordbruk där vi bland annat håller allmogefår av en ras som heter Åsenfår.

Människan har satt sin prägel på naturen runt om i Sankt Anna skärgård under flera tusen år, det påminner inte minst alla fornminnnen om. Våra får är bidrar till att hålla detta kulturlandskapet runt vår gård öppet genom att beta.

Alla våra får har möjlighet att röra sig fritt (i sina hagar oftast :-)) under hela året, även om de givetvis har tillgång till foder och skydd när bete och vädret kräver det.

Vi stävar efter att ta vara på så väl ull, kött och skinn från våra får. Fråga gärna efter vad vi har inne för tillfället.